CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH MTV
ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

Tàu kéo

Chiều dài toàn bộ    29.50 m
Chiều rộng toàn bộ    9.58 m
Chiều cao mạn    4.40 m
Chiều chìm     3.70   m
Lượng chiếm nước   495.5 tấn
Trọng tải  198.10 tấn
Lực kéo        50 tấn
Vận tốc tự do (khi thử)      14 hải lý/ giờ
Vận tốc kéo      8 hải lý/ giờ
Thuyền viên và cán bộ        10 người
Chiều dài toàn bộ    29.50 m
Chiều rộng toàn bộ    9.58 m
Chiều cao mạn    4.40 m
Chiều chìm     3.70   m
Lượng chiếm nước   495.5 tấn
Trọng tải  198.10 tấn
Lực kéo        50 tấn
Vận tốc tự do (khi thử)      14 hải lý/ giờ
Vận tốc kéo      8 hải lý/ giờ
Thuyền viên và cán bộ        10 người
Chiều dài toàn bộ    30.30 m
Chiều rộng toàn bộ    10.40 m
Chiều cao mạn    4.45 m
Chiều chìm bao gồm skeg         5.30 m
Lực kéo     44 tấn
Vận tốc    12,5 hải lý/ giờ
Công suất       2x1800 BHP
Thuyền viên và cán bộ      6 người
Tổng dung tích của các két dầu 90.000 lít
Nước ngọt dự trữ tối đa         16.000 lít
Tàu kéo ASD2810

Tàu kéo ASD2810

Liên hệ
Chiều dài lớn nhất   28,67 m
Chiều rộng lớn nhất 10,43 m
Chiều cao mạn    4,60 m
Mớn nước phía lái:    4,09 m
Vận tốc:    13,4 hải lý/ giờ
Lượng chiếm nước đầy tải:  565 tấn
Lực kéo tại cột kéo:        60,0 tấn
Công suất:         3730 kW
Thuyền viên và cán bộ:           6 người
Tổng dung tích của các két dầu 84.760 lít
Nước ngọt dự trữ tối đa:       14.300 lít
Két bọt (foam):               6,5 m3
Gọi ngay: 02253850652
SMS: 02253850652 Chat Zalo Chat qua Messenger