CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH MTV
ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

Tàu cứu hỏa

Chiều dài lớn nhất:   khoảng 46,00 m
Chiều rộng lớn nhất:    khoảng 8,30 m
Chiều cao mạn tại sườn giữa:      khoảng 4,40 m
Chiều chìm trung bình  khoảng 2,30 m
Lượng giãn nước lớn nhất     khoảng 290  tấn
Vận tốc lớn nhất:          21,5 hải lý/ giờ
Tầm hoạt động lớn nhất         khoảng 2.000 hải lý
Thời gian hoạt động liên tục       15      ngày đêm
Thuyền viên và kíp chữa cháy    18      người
Lượng nhiên liệu dự trữ          khoảng 40.000  lít
Lượng nước ngọt dự trữ khoảng 10.000  lít
Két bọt chữa cháy dự trữ      khoảng 8.000 lít
Gọi ngay: 02253850652
SMS: 02253850652 Chat Zalo Chat qua Messenger