CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH MTV
ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

Tàu tuần tra

Nội dung đang được cập nhật!
Nội dung đang được cập nhật!
Nội dung đang được cập nhật!
Lượng chiếm nước    214,8 tấn
Tốc độ       36 hải lý/giờ
Tốc độ    24.0 hải lý/h
Lượng chiếm nước 475 tấn
Tốc độ 32 knots
Vỏ Thép cường độ cao
Thượng tầng Hợp kim nhôm
Lượng chiếm nước 435 tấn
Tốc độ  36 hải lý/giờ
Chiều dài lớn nhất   45,9 m
Chiều rộng lớn nhất:     8,60 m
Chiều cao mạn  4,30 m
Chiều dài thiết kế:    41,36 m
Chiều rộng thiết kế      7,42 m
Chiều chìm:    2,10 m
Vận tốc lớn nhất tại lượng chiếm nước đầy tải:        34 hải lý/ giờ
Lượng chiếm nước đầy tải         275 tấn
Số lượng thuyền viên:        10 người
Số lượng cán bộ:      10 người
Tầm hoạt động ở vận tốc 14 hải lý:     1800 hải lý
Thời gian hoạt động liên tục:     15 ngày đêm
Tổng dung tích của các két dầu: 54.000 lít
Nước ngọt dự trữ tối đa:        18.000 lít
Tàu HH - 214

Tàu HH - 214

Liên hệ
Chiều dài lớn nhất thân tàu  19,00 m
Chiều rộng lớn nhất thân tàu  5,20 m
Chiều cao mạn      2,50 m
Chiều chìm lớn nhất           1,25 m
Chiều dài đường nước thiết kế      19,80 m
Chiều rộng đường nước thiết kế        4,77 m
Lượng chiếm nước toàn tải       58,00 tấn
Lượng hàng hoá lớn nhất chuyên chở     3 tấn
Lượng chiếm nước trạng thái tuần tra      54,29 tấn
Chiều chìm tại trạng thái tuần tra        1,20 m
Vận tốc lớn nhất khi tuần tra     20 hải lý/giờ
Số lượng thuyền viên          10 người
Lượng dự trữ nhiên liệu lớn nhất      3600 lít
Lượng dự trữ nước ngọt lớn nhất       1400 lít
Tàu HH - 176

Tàu HH - 176

Liên hệ
Chiều dài lớn nhất   19,00 m
Chiều dài thân tàu  8,30 m
Chiều dài thiết kế: 16,68 m
Chiều rộng lớn nhất 5,10 m
Chiều rộng thân tàu     4,80 m
Chiều rộng thiết kế       4,50 m
Chiều cao mạn    2,40 m
Lượng chiếm nước đầy tải         35,40 tấn
Chiều chìm đầy tải       1,00 m
Lượng chiếm nước tuần tra 32,13 tấn
Chiều chìm tại lượng chiếm nước tuần tra

0,95 m

Vận tốc lớn nhất  25 hải lý/h
Vận tốc lớn nhất  23 hải lý/h
Vận tốc hành trình                12 hải lý/h
Thời gian hoạt động liên tục 20 giờ
Thời gian đi biển                     03 ngày đêm
Biên chế thuyền viên          5 người
Lượng chở 15 người+1 tấn hàng
Nhiên liệu dự trữ           4000 lít
Nước ngọt dự trữ        1500 lít
Tàu HH -120

Tàu HH -120

Liên hệ
Chiều dài lớn nhất  34,37 m
Chiều rộng lớn nhất: 6,8 m
Chiều cao mạn  3.9 m
Chiều dài thiết kế: 30,6 m
Chiều rộng thiết kế:

5,86 m

Chiều chìm: 1,75 m
Vận tốc lớn nhất (đầy tải): 30 hải lý/ giờ
Vận tốc kinh tế:

14 hải lý/ giờ

Lượng chiếm nước đầy tải:

123 tấn

Thuyền viên và cán bộ: 16 người
Thời gian hoạt động liên tục trên biển: 15 ngày đêm
Tầm hoạt động ở vận tốc kinh tế: 1200 hải lý
Tổng dung tích của các két dầu:

25.000 lít

Nước ngọt dự trữ tối đa:

6.980 lít

Gọi ngay: 02253850652
SMS: 02253850652 Chat Zalo Chat qua Messenger