CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH MTV
ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

Tàu cứu nạn

Tàu SAR 3007

Tàu SAR 3007

Liên hệ
Chiều dài lớn nhất   30,0 m
Chiều dài thiết kế    27,9 m
Chiều rộng lớn nhất 6,7 m
Chiều rộng thiết kế    6,2 m
Chiều cao mạn        3,6 m
Chiều chìm thiết kế        2,0 m
Lượng chiếm nước     170  tấn
Công suất máy chính           02x1600 HP
Số thuyền viên          08 người
Cán bộ cứu hộ       04 người
Tốc độ lớn nhất         20 hải lý/giờ
Kiểu dáng thân tàu:  kiểu chữ V
Chiều rộng lớn nhất thân tàu  khoảng 15.10m
Chiều dài thiết kế: khoảng 13.50m
Độ rộng thân tàu tại tâm:       khoảng 3.70m
Độ rộng thân tàu tại lái:    khoảng 4.00m
Chiều cao mạn:  khoảng 2.00m
Lượng chiếm nước toàn tải       khoảng15.30 tấn
Dầu đốt:    khoảng 950 lít;
Nước ngọt: khoảng 65 lít
Tốc độ lớn nhất khi đầy tải:    Trên 41 hải lý/giờ
Tầm hoạt động khi vận hành với tốc độ 32hải lý/giờ: 250 hải lý
Kíp tàu:  2 người
Cán bộ công tác: 6 người
Gọi ngay: 02253850652
SMS: 02253850652 Chat Zalo Chat qua Messenger