CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH MTV
ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

Tàu hàng

Trọng tải chở hàng: 450 tấn
Lượng chiếm nước    965 tấn
TỐC ĐỘ 12 hải lý
Lượng chiếm nước    391,75 tấn

01 tàu được đóng từ năm 2015 đến 2016

Sử dụng dầu diesel (MDO)

01 tàu được đóng từ năm 2015 đến 2016

Sử dụng dầu diesel (MDO)

02 tàu đã được đóng từ năm 2011 đến 2013

Sử dụng dầu nặng (HFO)

Tàu 1000

Tàu 1000

Liên hệ
Chiều dài lớn nhất: 70,53 m
Chiều dài giữa hai tr      65,00 m
Chiều rộng    12,00 m
Chiều cao mạn     4,60   m
Mớn nước   3,72   m
Lượng chiếm nước  2061 tấn
Dầu hàng   1000 tấn
Khả năng dự trữ dầu đốt      165 tấn
Dầu nhờn dự trữ   4 tấn
Dự trữ nước ngọt 72 tấn
Tàu ASPHALT

Tàu ASPHALT

Liên hệ
Chiều dài lớn nhất: 98.00 m
Chiều dài thiết kế   90.970 m
Chiều rộng lớn nhất   15.00 m
Chiều rộng thiết kế    15.00 m
Chiều cao mạn   7.00 m
Chiều chìm trung bình  4.50 m
Trọng tải           2800 tấn
Công suất     1950 KW
Tốc độ    12.0 hải lý/h
Chiều dài lớn nhất: 89.98 m
Chiều dài thiết kế   84.78 m
Chiều rộng lớn nhất   13.85 m
Chiều rộng thiết kế    13.75 m
Chiều cao mạn   6.25 m
Chiều chìm trung bình  4.92 m
Lượng chiếm nước    5130 tấn
Trọng tải           3300 tấn
Công suất     1900 KW
Tốc độ    12.0 hải lý/h
Chiều dài lớn nhất: 87.00 m
Chiều dài thiết kế   83.20 m
Chiều rộng lớn nhất   11.45 m
Chiều rộng thiết kế    11.42 m
Chiều cao mạn   5.85 m
Chiều chìm trung bình  4.26 m
Lượng chiếm nước    3385 tấn
Trọng tải           2600 tấn
Công suất     750 KW
Tốc độ    10.0 hải lý/h
Gọi ngay: 02253850652
SMS: 02253850652 Chat Zalo Chat qua Messenger